Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola hírei

szerző: DLA


Meghívó Marosi Katalin doktori szigorlatára 2014. november 27. 11 óra


Meghívó Herpay Ágnes DLA habilitációs előadására -                              2014. november 14. 9 óra


Meghívó Tóth Péter DLA habilitációs előadására -

2014. június 20. 11 óra


Meghívó Farkas István Péter doktori védésére - 2014. június 11. 11 óra


Meghívó Ladányi-Tóth Miklós doktori szigorlatára - 2014. május 19. 11 óra


Meghívó a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola éves DLA bemutatkozó kiállítására - 2014. május 14. 17.30 óra


Meghívó a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola doktoranduszainak éves DLA koncertjére - 2014. május 13. fél 6


Meghívó Kerszetes Nóra habiltációs előadására -

2014. május 5. 13 óra


Felvételi felhívás doktori képzésre 2014Meghívó Lenkey Tóth Péter doktori védésére - 2014. április 7. 11 óraMeghívó Pólus László doktori szigorlatára és koncertjére -

2014. március 31. 14 és 18 óraMeghívó Győrffy László festőművész doktorandusz halgató kiállítására - 2014. március 18. 18 óraMeghívó Szántó István festőművész dokotandusz halllgató kiállítására - 2014. március 18. 17 óraMeghívó Mátis Rita festőművész doktori kiállítására és szigorlatára - 2014. március 18. 11 óra


Meghívó Koppányi Zsolt doktori védésére -

2014. február 12. szerda 11 óraMeghívó Koppányi Zsolt doktori szigorlatára és koncertjére -

2014. február 11. kedd 10 és 14 óra


További információért kattints a képre !


Meghívó Márton Enikő doktori szigorlatára és kiállítására -2013. december 16. 10 óra


Meghívó Morvay Ágnes doktornadusz hallgató abszolutórium koncertjére és prezentációjára - 2013. november 19. 15. 30 óra


Meghívó Tolnay Imre habilitációs előadására - 2013. november 4. 10 óra


Meghívó Kornfeld Zoltán doktori védésére - 2013. június 6. 10 óra


Meghívó Kornfeld Zoltán doktori koncertjére és szigorlatára -

2013. június 5. 10 és 15 óra


Meghívó Illés Eszter fuvolaművész DLA hallgató abszolutórium koncertjére -

2013. június 4. 16 óra
Felvételi felhívás DLA képzésre a
2012/2013-as tanévre
  • A szóbeli DLA felvételi időpontja 2011. július 5. kedd, reggel 8-tól
FELVÉTELIZŐK!

A DLA képzésre felvételizők pályázati anyágának beérkezési határideje 6 nyomtatott példányban és pdf formátumban is 2011. június 7. kedd.

 


Colin Foster  a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola vezetője

 

Colin Foster egyetemi tanár, szobrászművész lett a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola vezetője 2011. június 1-től. Gratulálunk vezetői megbízatásához, és kívánunk sok erőt, egészséget munkájához!


 

Rétfalvi Sándor köszöntése

Rétfalvi Sándor egyetemi tanár, szobrászművész, a PTE Művészeti Kar Doktori Iskola vezetője 2011. május 31-én ünnepelte 70. születésnapját. Ezzel párhuzamosan a Mester nyugdíjba vonult, és leköszönt a doktori iskola vezetéséről is. Köszönjük áldozatos munkáját, és kívánunk neki alkotóerővel teli éveket jó egészségben, boldogságban!
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola

Felvételi felhívás DLA képzésre

a 2011/2012-es tanévre

A változás jogát fenntartjuk! Kérjük a frissített információkat nyomon követni!

Doktori Iskolánkról áttekintő adatok találhatók

az Országos Doktori Tanács adatbázisában: www.doktori.hu

Figyelem! Jelentkezéseket a 2011/2012-es tanévre csak az alább megjelenített témavezető mesterekhez lehet benyújtani! Kérjük, alaposan tanulmányozza át a felvételi felhívás szövegét!

I. Felvétel a képzőművészeti programokra

 

A PTE Művészeti Kar Doktori Iskola festészeti és szobrászati programjai felvételt hirdetnek gyakorlati és elméleti kutatómunkát végző képzőművészek számára a Doctor of Liberal Arts képzésre.

A Doctor of Liberal Arts (DLA) fokozat a PhD egyetemi doktorátus megfelelője, amely a képzőművészet területén szerezhető meg.

A DLA program keretén belül jelentkezni lehet nappali (ösztöndíjas), valamint levelező (költségtérítéses) képzésre. Mindkét képzési fajta időtartama hat szemeszter (36 hónap). A nappali, ösztöndíjas képzésben kötelező a képzés min. 50 %-át Pécsett, az iskola által biztosított műteremben tölteni. Aki az itt tartózkodást nem tudja vállalni, kérjük a levelező, költségtérítéses formát jelölje meg.

A szervezett képzésben résztvevő hallgatók doktori ösztöndíjban részesülnek. A költségtérítéses képzés költségtérítést von maga után (2011-ben: 180.000 Ft/félév). Határon túli magyar nemzetiségű hallgatók képzését Doktori Iskolánk kizárólag abban az esetben tudja vállalni, ha a pályázó ösztöndíja biztosított. EU tagországok magyar hallgatói pályázhatják a magyarországi ösztöndíjat. Nem EU állampolgárok képzése költségtérítéses lehet.

 

 

A 2011/2012-es tanévre jelentkezni a képzőművészeti DLA képzésre, a következő programokban és a következő témavezető mesterekhez lehet:

 

Festészet program

Nyilas Márta:

Téma: festészet

A technika és a tematika köztudottan szerves kapcsolatának folyamatos egymásra hatásának kutatása a valódi művészi produktum létrehozásában.

Az anyag személyes, érzéki használatán alapuló kísérletezések egy szuverén képi valóság megteremtésében.

A festői gondolkodás sokoldalúságának érvényesítése síkban és térben (installatív-festészet/objekt).

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: marta@art.pte.hu

 

Somody Péter:

Téma: festészet

Festészet és a festészet közvetlen határterületeinek, kiterjedésének kutatása.

Kapcsolatok felfedése a klasszikus alapokon nyugvó festészet és más médiumokhoz tartozó területek, mint pl. a videó-művészet, tárgy-művészet, a „mozgó" művészet festészeti kihatásaival.

A műtárgy autonóm léte, a művek szellemi és fizikai szerkezete, struktúrája a festészet területén, illetve annak határterületein.

A kiterjesztett festészet és annak materiális lehetőségei, áthallásai más

műfajokkal. A kép prezentációjának problematikája.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: somody@gmx.net

 

Hegyi Csaba:

Téma: festészet

A modern és a jelenkori művészet kapcsolata az antik, a népvándorlás kori és a keresztény európai festészet, művészet történetével. A festészet anyagainak, elemeinek, kifejezőeszközeinek szimbolikus jelentéstulajdonításai. A festészet kapcsolata más műfajokkal és tudományokkal (például: rajz, szobrászat, konstrukciók, játékok, ideogrammák, ornamentika, népi díszítőművészet, antropológia, matematika). A személyes alkotói út helye a magyar és az európai művészet összefüggésében.
Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: hegyics@art.pte.hu

 

Szobrászat I.

Varga Ferenc:

Téma: Keresztény szakrális művészet

Keresztény hitből fakadó alkotó munka.

Az értéktisztelő kreativitás és a tradíció nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező alkalmazása elhivatott művészi munkában.

Hiteles és magas színvonalú művészet, amely a keresztény liturgikus térben keresi helyét.

Mindehhez a teológiai esztétika elmélyült tanulmányozása.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: varga.ferenc.tamas@gmail.com

 

Szobrászat II.

Rétfalvi Sándor:

Téma: szobrászat, fém

Új plasztikai kifejezésmódok határai, szoborkészítésre való alkalmasságuk kutatása. A szobrászat alapkérdéseit kutató és a gyakorlatban megjelenített tevékenység, amely munkájában minden eddig ismert és fel nem használt anyagot alkalmaz, megkülönböztetett figyelemmel a fémes anyagok lehetőségeire.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: zabradi.mariann@art.pte.hu

Gaál Tamás

Téma: szobrászat

 

Szobrászati témák megjelenítése háromdimenziós tárgyiasult művekben vagy a téri jelenségekre utaló megfogalmazások más médiumban.

A hallgató személyes közeg-tér tapasztalatainak közvetítése munkáiban.

Kortárs és klasszikus szoborművek vizsgálata tekintettel az aktuális megjelenítésekre a hallgató kutatási témájához kapcsolódóan.

A szobrászat aktuálisan alkalmazott technológiáinak felhasználhatósága, az anyag karakterét követő színezés és az ipari technológiák alkalmazása a fémszobrászatban.

Megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: gaalt@art.pte.hu

 

Szobrászat III.

Nagy Márta:

Téma: Szobrászat

A kerámia anyagok és technológiák kifejezésbeli sajátosságai a szobrászat területén.

Egyéni szobrászi nyelv kialakítása a kerámia anyagok és technológiák széles skálájának használatával, különös figyelemmel a kerámia anyagok tulajdonságaiból, megjelenéséből adódó sajátos kifejezésbeli lehetőségekre. A művek léptéke az intim mérettől az építészeti léptékű munkák létrehozásáig terjedhet.

Megbeszélés alapján más egyéb téma is kutatható.

Elérhetőség: nagymarta@art.pte.hu

 

Fusz György:

Téma: Szobrászat

Az épített tér és műtárgy kapcsolata. A szobrászati tér, alkalmazott szobrászat az épített térben.
Plasztikai kifejezésmódok és lehetőségek, új anyagok, technológiák kutatása. A tér karakterének, funkciójának vizsgálata a műalkotások szempontjából. A kerámia, a porcelán, a beton, az üveg felhasználása. Új szobrászi lehetőségek szilikát anyagokkal.
Az ökológiai szemléletmód, az organikus szobrászat alkalmazása az épített térben.

Megbeszélés alapján más téma is kutatható.

Elérhetőség: fuszgy@igyfk.pte.hu

 

A jelentkezés feltételei (lásd Kitöltési Útmutató):

1. jelentkezési lap (letölthető a honlapunkról)

2. egyetemi diploma másolata

3. a szakterülethez kapcsolódó, középfokú nyelvismeret igazolása, államilag akkreditált vagy azzal hitelesített módon egyenértékű középfokú „C" nyelvvizsga. Lásd: www.nyak.hu

4. szakmai önéletrajz (kiállítások és egyéb közleményértékű tevékenység, publikációk jegyzékével)

5. a képzőművészeti tevékenység dokumentációja (fotó-dokumentáció)

6. egyéni munkaprogram (a képzés hat félévét átfogó szakmai és tudományos, művészi kutatási program)

7. a felvételi díj befizetését igazoló csekk (9 000 Ft) másolata

Kérjük, hogy a jelentkezők vegyék fel személyesen a kapcsolatot a választott program témavezetőjével legkésőbb 2011. május 2-ig.  A találkozóra hozzanak magukkal min. 6 eredeti műalkotást, valamint portfóliót, és a honlapunkról letölthető ún. Elfogadó nyilatkozatot.
A jelentkezők a témát hirdető, választott témavezetővel való konzultáció után és a mester pozitív döntését követően írassák alá az Elfogadó nyilatkozatot, mely tanúsítja, hogy a választott témavezetőhöz jelentkezve felvételi vizsgát tehetnek. Ezt a nyilatkozatot juttassák el a Doktori Irodába legkésőbb 2011. május 13-ig. Abban az esetben, ha a személyes találkozó az előírt időben nem történik meg, valamint a nyilatkozat nem kerül a Doktori Irodába, a jelentkezést a PTE MK Doktori Iskolának nem áll módjában elfogadni.

 

További információ és csekk (kizárólag az Elfogadó nyilatkozat beküldése után) kérhető a PTE MK DI Doktori Irodájában: Zábrádi Mariann doktori programkoordinátortól.

7624 Pécs, Damjanich utca 30. 1. em. 212. terem

Tel.: 72/501-500/2876 mellék fax: 72/501-540. E-mail: zabradi.mariann@art.pte.hu

Jelentkezési lap (festészet, szobrászat) és Elfogadó nyilatkozat letölthető a képzés honlapjáról: http://art.pte.hu - DLA, Letölthető dokumentumok

A határidőn túl érkező, valamint a hiányos pályázatokat a felvételi szakbizottság nem értékeli.

A pályázatokat kérjük 2011. június 7-ig (beérkezés dátuma!!!) 6 példányban (1-7 pontokkal megjelölt feltételek összefűzve) Doktori Irodánkba eljuttatni. (Az 5. pont fotó-dokumentációt csak 1 példányban, melyet a felvételi vizsga után visszaadunk.)

Az összefűzött felvételi pályázatot az 5. pont fotó-dokumentáció kivételével kérjük 2011. június 7-ig csatolt pdf fájlban e-mailben is eljuttatni 2011. június 7-ig.

A szóbeli felvételi eljárás időpontjáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük.

A szóbeli felvételi vizsgán a jelentkezőnek be kell mutatnia a felvételi pályázathoz másolatban csatolt dokumentumok eredetijét: egyetemi diplomát, nyelvvizsga bizonyítványt. A felvételizők limitált méretű, hordozható nagyságú eredeti műve(eke)t is magukkal hozhatnak.

 

A felvételi vizsga értékelése a DLA-szabályzatban megadott módon történik.


 

Tájékoztatás a pályázat összeállításához

és pályázati adatlap kitöltési útmutató

 

A pályázatokat kötelezően 6 példányban kérjük elkészíteni, ugyanis a PTE MK DI témavezetőiből alakuló Felvételi Bizottság előre kézhez kapja a pályázatokat. Amennyiben nem érkezik be a megfelelő példányszám, úgy a pályázat érvénytelennek minősül. Kérjük az anyagokat megfelelő módon összefűzni (spirál, sín stb.).

A pályázat címlapján a következő adatok szerepeljenek:

 

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Doktori Iskola

Pályázat DLA képzésre 2011/2012-es tanév

név

program

választott témavezető neve

Adatlap kitöltése:

  1. A jelentkezési adatlapot számítógépen, írógéppel vagy NYOMTATOTT nagybetűvel kérjük kitölteni. Az olvashatatlan vagy hiányosan kitöltött adatlapokat nem tudjuk elfogadni. Abban az esetben, ha nincs megjelölve, aláhúzva a választott PROGRAM vagy a KÉPZÉSI FORMA, a pályázat szintén érvénytelennek minősül.
  2. Doktori fokozat megszerzéséhez előfeltételként kizárólag egyetemi diploma fogadható el, főiskolai tanári képesítést nyújtó diploma nem.
  3. A szakterülethez kapcsolódó, középfokú, államilag akkreditált vagy azzal hitelesítetten egyenértékű nyelvvizsgát fogadunk el a felvételihez.
  4. Részletes szakmai életrajz
  5. PORTFÓLIÓ: kizárólag nyomtatott (NEM elektronikus CD) verziót fogadunk el 1 példányban. A portfólió fedőlapján olvashatóan szerepeljen a jelölt neve. A fotók, printek mellett a következő adatokat kérjük kötelezően feltüntetni: a mű címe, dátum, technika, méret.
  6. A jelölt visszakaphatja a fotódokumentációt a felvételi vizsgát követően.
  7. Egyéni munkaprogram: a 6 félévre lebontott munkaprogramot a jelölt egyeztesse a választott témavezetővel, majd az elfogadott és jóváhagyott dokumentumot tegye a pályázatba. (A 6. szemeszter munkaterve mindenkinél: mestermunka elkészítése és a doktori disszertáció témavázlatának megírása.)
  8. Felvételi csekk másolatát kérjük csatolni. A postai csekk telefonon vagy személyesen kérhető a Doktori Irodától (összege 9000 Ft), a csekket kizárólag az elfogadó nyilatkozat beérkezését követően postázzuk.

 

Jelentkezési lap

Elfogadó nyilatkozat

 

 

 

utoljára frissítve: 2016. szeptember 20. 11:43:53

« vissza

Országos Doktori Tanács

Országos Doktori Tanács
Országos Doktori Tanács
1093 Budapest, Fővám tér 8.