Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Képzőművészeti Intézet

szerző: vmi


2012/2013 tavaszi félév kurzuslistájaSzakdolgozati témák festőknek, szobrászoknak
Alkalmassági és gyakorlati vizsga követelmények

Festőművész és szobrászművész osztatlan mesterképzések

 

Alkalmassági vizsga

A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5 db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).

Gyakorlati felvételi vizsga

A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.

A felvételizők hozzanak magukkal

 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a mintázáshoz: mintázóeszközt
 • a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:

 • akt tárgyi környezettel, rajz
 • fejtanulmány mintázás
 • kreatív feladat, 3D kompozíció

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:

 • ábrázolási és logikai feladatok (írásbeli)
 • művészettörténet (írásbeli teszt)
 • otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
 • pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

Ajánlott irodalom:        - Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

- képzőművészeti folyóiratok

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg

Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:

Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont

-       akt tárgyi környezettel, rajz                                    0-25 pont
-       fejtanulmány mintázás                                            0-25 pont
-       kreatív feladat, 3D kompozíció                              0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont
-       ábrázolási és logikai feladatok (írásbeli)      0-10 pont
-       művészettörténet (írásbeli teszt)             0-20 pont
-       otthoni munkák bemutatása                   0-50 pont
-       pályaalkalmassági beszélgetés                 0-50 pont

 

Alkalmassági vizsga

A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének, megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése, otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz, festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).

Gyakorlati felvételi vizsga

A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.

A felvételizők hozzanak magukkal

 • minimum 50x70 cm-es rajztáblát, rajzlapokat, rajzszöget, ragasztószalagot
 • a rajzoláshoz: ceruzát, rajzszenet, krétát, tust, tollat stb.
 • a festéshez: akvarellt, temperafestéket vagy más vizes alapú festéket, ecsetet stb. (olajfestéket ne hozzanak)
 • a kreatív feladathoz különböző felhasználható anyagokat

Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:

 • akt tárgyi környezettel, rajz
 • fejtanulmány festés
 • kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs)

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:

 • ábrázolási és logikai feladatok (írásbeli)
 • művészettörténet (írásbeli teszt)
 • otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
 • pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok, hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a kortárs művészetekben

Ajánlott irodalom:        - Beke László: Műalkotások elemzése, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.

- képzőművészeti folyóiratok

Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok

A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám kétszerezésével alakul ki a végleges pontszám. Középiskolából hozott pontok beszámítására, illetve az előző évben letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.

Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg

Gyakorlati vizsga: 200 pont

A gyakorlati vizsga részei:

Gyakorlati képzőművészeti vizsgaösszesen: 70 pont

-       akt tárgyi környezettel, rajz                                    0-25 pont
-       fejtanulmány festés                                                0-25 pont
-       kreatív feladat                                                       0-20 pont

Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi vizsgát nem folytathatja.

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont

-       ábrázolási és logikai feladatok (írásbeli)      0-10 pont
-       művészettörténet (írásbeli teszt)                             0-20 pont
-       otthoni munkák bemutatása                                   0-50 pont
-       pályaalkalmassági beszélgetés                                0-50 pont

 

 


utoljára frissítve: 2014. február 12. 14:02:02

kapcsolódó letöltés mappák:

« vissza

Hallgatóink munkái

Válogatás szobrász hallgatóink 2008-09. évi munkáiból: (teljes galéria itt vagy a képekre kattintva érhető el)


További képek a galériagyűjteményben láthatók