Gyorslinkek (karok, egységek)
Keresés Részletes keresés

Dékáni köszöntő

szerző: PTE-mk


Dr. Lakner Tamás

Tisztelettel köszöntöm Önöket a PTE Művészeti Kar honlapján.

Karunk egy olyan szellemi műhely, amely a „prodesse et delectare", vagyis a tanítani és gyönyörködtetni küldetését teljesíti.
Igen, a művészet nevel, ha akarjuk, ha nem. A művészet mindig láttatja az ember lehetőségeit. A jó pedagógusnak is mindig arra kell törekednie, hogy meglássa a lehetőséget tanítványaiban.
A művész is hasonlóan tesz. Michelangelo így ír erről: „Megláttam az angyalt a márványtömbben és addig véstem, alakítottam, míg ki nem szabadítottam".
Így tesz a zenész is, mikor életre kelti a kottában leírt hangjegyeket.
Kérdezhetik, mit várhatnak tőlünk?
Reményeim szerint Johann Wolfgang Goethe szavai választ adnak erre:
"A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak."
A gyökér lehet az egyetem, mely jelentheti a stabilitást, a biztonságot, azt, amire építeni lehet, a bizalmat a fejlődésben.
A szárnyak felemelnek, velük új területeket hódíthatunk meg, szabadon repülhetünk gondolatainkkal, de velük mindig vissza is térhetünk a biztonságot jelentő gyökerekhez.

Köszöntöm és várom mindazokat, akik hisznek a művészet teremtő és emberség-megtartó erejében!

 

Dr. Lakner Tamás

dékán

 

 

Bemutatkozás

Pécs Magyarország egyik legrégibb, műemlékekben is gazdag települése, a dél-dunántúli régió közigazgatási és szellemi központja. A város kulturális élete mind a zene- mind a képzőművészet területén országos szempontból is kiemelkedő. Gyűjteményei - Modern Magyar Képtár, Csontváry Múzeum, Martyn Múzeum, Vasarely Múzeum, Amerigo Tot Gyűjtemény, Schaár Erzsébet "Utcája", - városi és magán galériái a XX. századi magyar művészet egyedülállóan teljes bemutatását kínálják. A városban operatársulat és szimfonikus zenekar működik, hangversenyélete ugyancsak országosan is jelentős. Ez a gazdag művészeti élet, és a Pécsett összegyűlt neves képző- és zeneművészek segítették az új kar létrejöttét.

A Művészeti Kar
A pécsi Művészeti Kar az ország egyetlen felsőfokú zenei és képzőművészeti képzést integráltan folytató központja. A Művészeti Kar a jogelődök különböző művészeti tanszékeiből 1996-ban alakult meg. A város művészeti hagyományai és progresszív kulturális élete, a tudományegyetemi háttér, a város művészegyéniségei meghatározó alapot biztosítanak a minőségi művészképzéshez. Az itt folyó magasfokú oktatás egyedülálló módon, tudományegyetemi közegben biztosítja a művészeti képzés legmagasabb szintjét is - a művészeti doktori képzést. Képzéseinkben helyet kapnak a korszakot meghatározó, művészetet érintő mediális technikák, a zenei- és a vizuális művészeti informatika kutatás programjai is. A kar hatszáz növendékével, nyolcvan oktatójával a város, a régió kulturális életének meghatározó alakítója. Művésztanárai, növendékei rendszeres résztvevői, díjazottjai a régió, az ország és Európa művészeti eseményeinek.

Képzőművészeti képzés
A Képzőművészeti Intézet számos neves művész közreműködésével jött létre. Oktatási programjaink célja a vizuális kommunikáció terén alkotó szakemberek képzése, olyan művészeké, akik korszerű és klasszikus alapokra épített szellemi és technikai készségekkel, mesterségbeli, esztétikai, valamint társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, és reagálni képesek a folyamatosan változó művészeti korszellem kihívásaira.
A képzésekben a hallgatók megismerkednek a képzőművészet kifejezési eszközeivel és lehetőségeivel, a felhasználható anyagokkal és technikákkal. A műtermi gyakorlatok, a külső gyakorlóhelyek kivitelező munkálatai, a nyári művésztelepi tevékenység és a tanulmányi kirándulások segítik a szuverén látásmód és a sajátos szemlélet kialakítását.

Zeneművészeti képzés
Pécs város hagyományosan jelentős zenei élete, nagy múltú zenei felsőoktatási intézményei szolgáltatták az alapot a Zeneművészeti Intézet létrejöttéhez. Oktatási programjaink célja olyan zenetanárok, előadóművészek képzése, akik sokoldalú zenei képzettségük, magas fokú előadóművészi, továbbá pedagógiai felkészültségük alapján alkalmasak a különböző zenei tárgyak oktatására, valamint végzettségük alapján karvezetői, kamarazenei, előadóművészi, illetve zenekari tevékenységre. Hallgatóink a képzés során megismerkedhetnek a választott szakterület gyakorlati és elméleti tudnivalóival, előadói gyakorlatával. A Művészeti Karon oktatóink, művészeink vezetésével szimfonikus, fúvós-, vonós- és gitárzenekar, valamint három nagyhírű kórus működik, melyek a hazai és külföldi fesztiválok, versenyek rendszeres résztvevői, díjazottjai.

Integrált médiaművészet
A kar médiaművészeti kutatóhelyein zenei és vizuális területeken folynak kutatási és oktatási programok. Az új zenei kutatásokban élen járó Zenei Informatika Tanszék műhelyében a zenei számítástechnikai tudnivalók mellett a hangkutatás és a zenei realizáció területén szerezhetnek gyakorlatot hallgatóink. A Média-és Alkalmazott Művészetek Intézete programjában a digitális mozgókép-technológiák, a 3D modellezés, 2D és 3D grafikai tervezés, az analóg és digitális képalkotás mellett a kísérleti filmes és animációs technológiákkal is megismerkedhetnek hallgatóink. Az országban egyedülálló módon e két kutatóhely egy integrált médiaművészeti műhelyet alkot, ahol komplex módon lehet foglalkozni a hangzó és vizuális műfajok összefüggéseivel, egymásra hatásával.

Doktori Iskola

A PTE Művészeti Kar Doktori Iskolája lehetőséget nyújt a kiemelkedően tehetséges, diplomával rendelkező fiatal képző- és zeneművészek továbbképzésére, akik a Doctor of Liberal Arts (DLA) fokozat megszerzésével mint művész-tanárok részt vehetnek a legmagasabb szintű művészetoktatásban.

A felvételi vizsgán leendő témavezetőik előtt a magyar és külföldi jelöltek a képzés három évére tervezett kutató-alkotó programmal jelentkeznek. A pécsi képzés erőssége, hogy a kezdetektől nagy hangsúlyt helyez a gyakorlati, szakmai műhelymunkára és az önálló művész-személyiség kialakulására. Ehhez minden támogatást megad a hallgatóknak, beleértve különleges képzőművészeti technológiák és anyagok költségeit, külföldi és itthoni utazások, tanulmányok lehetőségét, szakmai és elméleti kurzusokat. A Pécsi Tudományegyetem intézményi kerete egyedülálló lehetőséget kínál interdiszciplináris kutató-alkotó tevékenységre. A doktoranduszok rendszeresen írásbeli beszámolókkal kísérik megvalósuló munkáik létrejöttét, doktorjelöltként már két nyelvvizsgával rendelkeznek. A hároméves képzést abszolutórium zárja. A doktori fokozat disszertáció benyújtásával, mestermunka kiállítás, mestermunka bemutató rendezésével és mindezeknek vizsgabizottság előtt történő sikeres megvédése után nyerhető el. A fokozatot a Pécsi Tudományegyetem Doktori Bizottsága ítéli oda.

 

Művészetterápia szakirányú továbbképzés
A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Művészeti Kar közösen indított 2004 februárjában posztgraduális szakirányú továbbképzést, ami Magyarországon első alkalommal biztosít lehetőséget művészetterapeuta képesítés megszerzésére. A felvételhez a segítő foglalkozások (pedagógus, orvos, pszichológus, diplomás egészségügyi szakdolgozó, lelkész, szociális munkás, művész) valamelyikében megszerzett diploma szükséges. Az öt féléves képzés során a hallgatók zene-, képzőművészet- és mozgás-táncterápiás irányokra specializálódnak. A művészetterápia szakirányú továbbképzést elvégzett szakemberek művészetterapeutaként helyezkedhetnek el pszichiátriai, rehabilitációs, gyógypedagógiai, geriátriai intézményekben, illetve a prevenció, mentálhygiéné más egyéb területein.

utoljára frissítve: 2013. szeptember 03. 14:44:57

« vissza

Elérhetőségek


Elérhetőségek
7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Telefon: 72/501-540, 72/501-539
Fax: 72/501-647 / 20988 mellék
Honlap: http://art.pte.hu

DLA képzés:
7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Épület: E2 0101
72/501-500/22876
zabradi.mariann@art.pte.hu


Hallgatói Önkormányzat:
Cím:  7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 16.
Telefon: 72/501-500/22879

Felvételi információk: 72/501-514